Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

09 Ιούλιος 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Εργο:"Επισκευή τμημάτων οδοστρώματος στη θέση ΙΤΙΑ και επισκευή πλακοστώσεων στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Καστάνιανης του Δ. Κόνιτσας" 

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf