Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

11 Ιούνιος 2019

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

11 Ιούνιος 2019

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

11 Ιούνιος 2019

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

11 Ιούνιος 2019

Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΣΙΚΑ" Τ.Κ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

11 Ιούνιος 2019

Κληροδότημα "Ιωάννη Νασίκα" της Τ.Κ. Διστράτου

Εγκριση αναμόρφωσης προυπολογισμού 2019

11 Απρίλιος 2019

Κληροδότημα "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ"

Εγκριση αναμόρφωσης προυπολογισμού 2019

11 Απρίλιος 2019

Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Εγκριση αναμόρφωσης προυπολογσμού 2019

11 Απρίλιος 2019