Κληροδοτήματα

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

25 Απρίλιος 2018

Επανάληψη διαδικασίας εκμίσθωσης τριών (3) διαμερισμάτων του ΚΑΔ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ»

  • Τελική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα, 21η Μαΐου 2018, ώρα 14:00.
  • Για πληροφορίες: κα Νίκου Γιάννα, 2655360349 εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι όροι όπως αναφέρονται στην από 16-01-2018 απόφαση υπ. αριθ.: 9/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας