Κληροδοτήματα

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

27 Νοέμβριος 2017

Α.Δ. Ηπείρου-Δ. ΜακεδονίαςΈγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του
Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επωνυμία « Κληροδότημα Χρήστου Πούχα ».

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf