Κληροδοτήματα

Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΣΙΚΑ" Τ.Κ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

27 Νοέμβριος 2017

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του

Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επωνυμία « Κληροδότημα Ιωάννη Νασίκα ».

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf