Κληροδοτήματα

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

17 Οκτώβριος 2018

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης

ΑΜΣ "ΠΙΝΔΟΣ"

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf