Κληροδοτήματα

Κληροδότημα "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ"

25 Απρίλιος 2018

Επανάληψη διαδικασίας εκμίσθωσης δύο (2) γραφείων του ΚΑΔ «ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ»

  • Τελική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα, 21η Μαΐου 2018, ώρα 14:00.
  • Για πληροφορίες: κα Νίκου Γιάννα, 2655360349 εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι όροι όπως αναφέρονται στην από 16-01-2018 απόφαση υπ αριθ.: 8/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας