Κληροδοτήματα

Κληροδότημα "Νικολάου Γκράσσου"

15 Μάιος 2018

Επανάληψη διαδικασίας εκμίσθωσης, ισόγειου καταστήματος στην Θεσσαλονίκη

Τελική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα, 11η Ιουνίου 2018, ώρα 14:00.

  • Για πληροφορίες: κα Νίκου Γιάννα, 2655360349 εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι όροι όπως αναφέρονται στην από 07-03-2018, συνημμένη Απόφαση υπ. αριθ.: 36/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf