Κληροδοτήματα

Κληροδότημα ¨Νικολάου Γκράσσου"

25 Απρίλιος 2018

Πίνακας ΜΗ υποβολής προσφορών

Σχετικά τη μίσθωση ισόγειο κατάστημα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αυγερινού, αρ. 22.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf