Κληροδοτήματα

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

04 Σεπτέμβριος 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018,  ΠΟΣΟΥ 8.000,00 Ευρώ

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

 

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf