Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούνιος 2013

Ημερίδα: “Η προστασία του Αγριόγιδου”

26 Ιούνιος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Ημερίδα: “Η προστασία του Αγριόγιδου”

Συνδιοργάνωση με την Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση Ηπείρου, Δ. Μακεδονίας. Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κόνιτσας