Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούνιος 2013

Πεζοπορία προς τη Μονή Στομίου με το Πάρκο Β. Πίνδου

16 Ιούνιος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Πεζοπορία προς τη Μονή Στομίου με το Πάρκο Β. Πίνδου