Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούνιος 2013

Γιορτή Αγίας Τριάδας

24 Ιούνιος 2013

Στον οικισμό: Ηλιόρραχη

Παραδοσιακό πανηγύρι.