Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούνιος 2013

Πέτρου και Παύλου

29 Ιούνιος 2013

Στον οικισμό: Μολυβδοσκέπαστο

Παραδοσιακό πανηγύρι.