Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούνιος 2013

Εκδήλωση με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Διστράτου

13 Ιούνιος 2013

Στον οικισμό: Δίστρατο