Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούνιος 2013

Εύαθλος 2013 - Παράλληλες εκδηλώσεις

01 Ιούνιος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Εύαθλος 2013 - Παράλληλες εκδηλώσεις
  • 21.30   Παραδοσιακοί χοροί στην Κεντρική Πλατεία της Κόνιτσας
  • 22.00   Υφαντής Δημήτριος, συγκρότημα έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής.