Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούνιος 2013

Το Άλογο του Κούκου στο χτες και στο σήμερα: η οικολογική του σημασία και ο κίνδυνος της εξαφάνισης

19 Ιούνιος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Το Άλογο του Κούκου στο χτες και στο σήμερα: η οικολογική του σημασία και ο κίνδυνος της εξαφάνισης

Τετάρτη 19 Ιουνίου στις 18:30 στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου Κόνιτσας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18.30 Προσέλευση κοινού- εγγραφές
19.00 Έναρξη-Χαιρετισμός από εκπρόσωπο του ∆ήμου Κόνιτσας
19.00- 19.15 Εισαγωγή στο θέμα της Ημερίδας από εκπρόσωπο του Κ.Π.Ε. Κόνιτσας

19.15- 19.35 “Ο Ασπροπάρης στην Ελλάδα και στον κόσμο. Το πρόβλημα των δηλητηριασμένων δολωμάτων και άλλες απειλές” - Χαρητάκης Παπαϊωάννου, Βιολόγος MSc. - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

19.35- 19.55 “∆ράση για τη διάσωση των τελευταίων ζευγαριών Ασπροπάρη στην Ελλάδα” - Ρούλα Τρίγκου, ∆ασολόγος MSc. - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

19.55- 20.15 “Το άλογο του κούκου και άλλες ιστορίες για τα πουλιά και τους ανθρώπους” - Καλλιόπη Στάρα, ∆ρ. Λαογραφίας - Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Ρήγας Τσιακίρης, ∆ρ. ∆ασολογίας – ∆ασαρχείο Ιωαννίνων

20.15- 20.35 “∆ιαχειριστικές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διασποράς δηλητηριασμένων δολωμάτων στη φύση” - Λάζαρος Γεωργιάδης, Βιολόγος - ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

20.35- 21.15 Συζήτηση- συμπεράσματα