Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Νοέμβριος 2013

Εισόδια της Θεοτόκου

21 Νοέμβριος 2013

Στον οικισμό: Μοναστήρι

Θρησκευτική γιορτή στη Μονή της Παναγίας.