Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Νοέμβριος 2013

Γιορτή τσίπουρου και μελιού

22 Νοέμβριος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Κόνιτσα, στο αγρόκτημα VillaRustika, γιορτή τσίπουρου και μελιού, 6944751418