Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Νοέμβριος 2013

Γιορτή τσίπουρου και μελιού

23 Νοέμβριος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Κόνιτσα, στο αγρόκτημα Villa Rustika, γιορτή τσίπουρου και μελιού, 6944751418