Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Νοέμβριος 2013

Γιορτή τσίπουρου

15 Νοέμβριος 2013

Στον οικισμό: Μολυβδοσκέπαστο

15, 16, 17 Νοεμβρίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σχετικά με την παραγωγή του τσίπουρου.