Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Νοέμβριος 2013

Γιορτή τσίπουρου και μουσταλευριάς

09 Νοέμβριος 2013

Στον οικισμό: Πάδες

8,9,10 Νοεμβρίου, Πάδες, στον «Ανάσα», τηλ.6973792371