Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Νοέμβριος 2013

Θρησκευτικές Εκδηλώσεις

08 Νοέμβριος 2013

Στον οικισμό: Γαναδιό

Θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των αρχάγγελων Μιχαήλ και Γαβριήλ.