Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην ΤΚ Αμαράντου

12 Μάρτιος 2013

Σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας αριθμός 142/04-10-2012, εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αμαράντου του Δήμου Κόνιτσας.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf