ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για το έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες, εργαλεία και εκθεσιακά κέντρα για ανάδειξη και διαφύλαξη της τέχνης της πέτρας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με ακρωνύμιο “Stone.Art”».

02 Δεκέμβριος 2021

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για το έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες, εργαλεία και εκθεσιακά κέντρα για ανάδειξη και διαφύλαξη της τέχνης της πέτρας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με ακρωνύμιο “Stone.Art”».

 

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf