Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην ΤΚ Αηδονοχωρίου

12 Μάρτιος 2013

Σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας αριθμός 07/10-01-2013, εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου του Δήμου Κόνιτσας.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf