ΕΡΓΟ: Τσιμεντόστρωση στους χώρους μπροστά από το κοινοτικό κατάστημα και την εκκλησία της Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου

19 Ιούνιος 2017