ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ Τ.Κ ΦΟΥΡΚΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ €14.159,99 με ΦΠΑ.

02 Ιούνιος 2017

Ο Δήμος Κόνιτσας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο χώρο γηπέδου μπάσκετ τ.κ Φούρκας" προϋπολογισμού €14.159,11  με ΦΠΑ την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ.

 

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης

 

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf