ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ €14.299,75 με ΦΠΑ.

02 Ιούνιος 2017

Ο Δήμος Κόνιτσας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Τσιμεντόστρωση χώρου στάθμευση στην είσοδο της τ.κ Αετομηλίτσας" προϋπολογισμού €14.299,75  με ΦΠΑ την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ.

 

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης

 

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf