Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Ακινήτου στην ΤΚ Ηλιόρραχης

12 Μάρτιος 2013

Σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας αριθμός 16/01-02-2013, εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ηλιόρραχης του Δήμου Κόνιτσας.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf