ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΠΑΠΑ

25 Νοέμβριος 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΠΑΠΑ

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf