Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου με τίτλο: “Υπηρεσία σύνταξης σχεδίου δράσης για τη λειτουργία σχολής εναλλακτικής άθλησης”

24 Μάρτιος 2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Γενικών Υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου με τίτλο:“Υπηρεσία σύνταξης σχεδίου δράσης για τη λειτουργία σχολής εναλλακτικής άθλησης”

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή docx