Α.Δ.Σ.137/2023:Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αμαράντου

23 Νοέμβριος 2023
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf