Α.Δ.Σ.163/2023:Καθορισμός και επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) από 1/1/2024 ως 31/12/2024

10 Ιανουάριος 2024
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf