Α.Δ.Σ.164/2023:Επιβολή τέλους χρήσης δημοτικών εκτάσεων από 1/1/2024 ως 31/12/2024

10 Ιανουάριος 2024
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf