Α.Δ.Σ.162/2023:Καθορισμός και επιβολή τελών κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, και πεζοδρομίων) από 1/1/2024 ως 31/12/2024

10 Ιανουάριος 2024
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf