Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Μάιος 2013

Γλέντι Πρωτομαγιάς

01 Μάιος 2013

Στον οικισμό: Ελεύθερο

Παραδοσιακό πανηγύρι.