Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Μάιος 2013

Επιστημονική Ημερίδα για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Κόνιτσας

19 Μάιος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Από την Οθωμανική αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος

Κόνιτσα, 19 Μαΐου 2013 στις 7 το απόγευμα

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη όλων των πτυχών της μετάβασης της περιοχής της Κόνιτσας από την οθωμανική κυριαρχία στο ελληνικό κράτος με βάση την επιστημονική ιστορική έρευνα των τελευταίων χρόνων και τα πορίσματά της.

Πρόγραμμα

Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κόνιτσας

19.00 Χαιρετισμοί

19.15 Βασίλης Νιτσιάκος, καθηγητής Παν. Ιωαννίνων, Εισαγωγικό προλόγισμα: Στα ίχνη της ιστορίας, στο δρόμο για το παρόν.

19.30 Γιώργος Νικολάου, επ. καθηγητής Παν. Ιωαννίνων, Κοινωνία και οικονομία στην περιοχή της Κόνιτσας κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας.

19.50 Νίκος Αναστασόπουλος, λέκτορας Παν. Ιωαννίνων, Η Κόνιτσα κατά το μεσοπόλεμο. Κοινωνικές, πολιτισμικές και υλικές παράμετροι.

20.10 Ανέστης Δεμερτζίδης, υπ. Δρ Παν. Ιωαννίνων, Τα χωριά της Κόνιτσας: από την οθωμανική κυριαρχία στο ελληνικό κράτος.

20.30     Χαρίλαος Γκούτος, ομ. καθηγητής Παντείου Παν., Η εκπαίδευση στην επαρχία Κόνιτσας επί τουρκοκρατίας.

21.00. Ερωτήσεις-συζήτηση

21.15 Σύνοψη-συμπεράσματα

Συντονισμός: Βασίλης Νιτσιάκος