Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Μάιος 2013

Γιορτή Ζωοδόχου Πηγής

10 Μάιος 2013

Στον οικισμό: Καβάσιλα

Παραδοσιακό πανηγύρι.