Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Μάιος 2013

Γιορτή Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης

21 Μάιος 2013

Στον οικισμό: Καλλιθέα

Παραδοσιακό πανηγύρι.