Γνωστοποίηση Πρόσληψης ενός/μίας ειδικού συνεργάτη/συνεργάτιδας στο Δήμο Κόνιτσας με την ειδικότητα του οικονομολόγου

19 Σεπτέμβριος 2014

Γνωστοποίηση  Πρόσληψης ενός/μίας ειδικού συνεργάτη/συνεργάτιδας στο Δήμο Κόνιτσας με την ειδικότητα του οικονομολόγου

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf