Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

02 Οκτώβριος 2012

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την  05-10-2012, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf