Α.Δ.Σ.128/2023:Παράταση της ανάθεσης με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες, εργαλεία και εκθεσιακά κέντρα για ανάδειξη και διαφύλαξη της τέχνης της πέτρας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με ακρωνύμιο “Stone.Art”»

21 Νοέμβριος 2023
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf