Α.Δ.Σ.127/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κόνιτσας» αναδόχου Παναγιώτη Κων/νου Γκάσιου Ε.Δ.Ε. 

21 Νοέμβριος 2023
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf