Α.Δ.Σ.126/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή και επισκευή καλντεριμιών στις Κ. Πηγής, Φούρκας, Βούρμπιανης, Δροσοπηγής, Διστράτου, Αετομηλίτσας», αναδόχου Ντάφλη Γεώργιου

21 Νοέμβριος 2023
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf