Α.Δ.Σ.124/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή και επισκευή καλντεριμιών στη ΔΕ Κόνιτσας» αναδόχου Τσιμπίκη 'Αγγελου ΕΔΕ

21 Νοέμβριος 2023
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf