Α.Δ.Σ.123/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή υδρομαστεύσεων και δεξαμενών στη ΔΕ Κόνιτσας» αναδόχου Κατή Αθανάσιου

21 Νοέμβριος 2023
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf