Α.Δ.Σ.134/2023:Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2023, του Δήμου Κόνιτσας

20 Νοέμβριος 2023
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf