Α.Δ.Σ.120/2023:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πλακοστρώσεων στις Κ. Αγ. Παρασκευής, Εξοχής, Κεφαλοχωρίου, Μοναστηρίου, Χιονιάδων, Πουρνιάς», αναδόχου Χατζηγεωργιάδη Νικόλαου

20 Νοέμβριος 2023
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf