Α.Δ.Σ.131/2023:Έγκριση ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή και επισκευή καλντεριμιών στη ΔΕ Κόνιτσας» αναδόχου Τσιμπίκη Άγγελου ΕΔΕ

15 Νοέμβριος 2023
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf